Internationaal Lekenforum 2013

Ieder jaar en telkens in ander land is er gelegenheid om oud-katholieken te ontmoeten bij het internationaal lekenforum.

Dit jaar organiseert Duitsland het lekenforum.in Berlijn/Birkenwerder van 14 augustus tot en met 18 augustus 2013.

Het thema voor dit jaar is: met elkaar je geloof/je gelovig zijn delen.
Dit proberen we te concretiseren in gemeenschappelijk zoeken naar doel, zin en oorsprong van je geloof en hoe je dit in je dagelijks leven praktiseren kunt.
In een pleisterplaats voor enkele dagen, maak je kennis met geëngageerde oud-katholieken uit Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. De dagen worden gevuld met gebed, meditatie, gesprek en discussie over religieuze en kerkelijke onderwerpen. Uiteraard is er ook alle ruimte voor ontspanning en het bezoeken van de vaak mooie omgeving.
Het lekenforum verblijft in het gastenhuis van het Karmelietenklooster St. Theresia en de voertaal is Duits. Bij voldoende belangstelling eventueel ook in het Engels. Er is plaats voor ongeveer 40 gasten.

Verdere informatie en aanmelding zie: laienforum.info.
Namens het Lekenforum
Gerard Schoonderbeek

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 maart 2013