Oud-Katholieke Kerk net een klussenbedrijf

Stond twee jaar geleden de aankoop van nieuwe kerkgebouwen centraal, het laatste jaar is het opvallend hoeveel parochies druk in de weer zijn met soms grote restauratieprojecten. Sommige projecten zijn mogelijk door subsidies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en andere subsidiegevers, maar overal betekent het ook een grote financiële inspanning van de parochie zelf.
De kathedraal in Utrecht heeft aan de voorzijde in de steigers gestaan om gevel en torens te restaureren en het gevaar voor de kerkgangers (vallend gesteente) te bezweren.
De kerk aan de Ruysdaelstraat in Amsterdam kreeg in 2010 een geheel nieuw pannendak en nu wordt er druk gewerkt aan het vervolg, het interieur. Daarbij komt ook een aantal schilderijen aan bod.
In Delft was er wel degelijk sprake van vallend gesteente, maar dan aan de binnenzijde. Een onzorgvuldig uitgevoerde restauratie in het verleden aan het stucwerkplafond leidde ertoe dat delen van het stucwerk nu door verroeste spijkers en schroeven naar beneden kwamen. De Goede Week moest noodgedwongen in de zaal gevierd worden. De website van Delft vertelt het verhaal in geuren en kleuren.
De parochie Gouda restaureerde het vorige jaar het historische complex van de pastorie aan de Hoge Gouwe met een prachtig eindresultaat.
De Paradijskerk te Rotterdam is met zijn torens fier aanwezig in de binnenstad van Rotterdam, maar dat betekent ook weer een grote verantwoordelijkheid, de torens van het Paradijs staan nu in de steigers en met man en macht wordt eraan gewerkt ze te behouden voor deze eeuw. Het behoud van het grote kerkgebouw is een doorlopende zorg, daar staat echter veel liefde en inzet van vrijwilligerswerk tegenover. Ook Rotterdam rapporteert via de website over de voortgang van de werkzaamheden.
De Joriskerk op ’t Zand te Amersfoort is sinds de Goede Week ook geheel ingepakt en omgord door steigers, een kleine eeuw na de bouw is het leiendak aan vervanging toe en ook alle ramen worden opnieuw in het lood gezet. De haan kraait niet meer op de toren en dat zal nog wel enkele maanden duren. Niettemin gaan de vieringen op zondag gewoon door al is het interieur door de dichtgetimmerde ramen schemerig geworden. Ook hier wordt verslag gedaan via de website.

In Dordrecht heeft men ook renovatieplannen, in Haarlem werd asbest aangetroffen, de Engelmundus te IJmuiden kreeg een nieuw groot raam in de voorgevel, in Den Haag werd er gewerkt en in Enkhuizen wordt er ook geschilderd en getimmerd, terwijl in Alkmaar de nevenruimte boven de kerk geschikt gemaakt worden voor gebruik door derden. En dan hebben we de werkzaamheden aan de renovatie van de kerk in Groningen nog niet eens genoemd.
Het is overigens wel een teken van vitaliteit dat er met zoveel menskracht en inzet wordt gewerkt aan het behoud van kerkgebouwen voor de toekomst.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 april 2013