Met vlag en wimpel door kerkelijk examen

Het was een boeiend uur, dat de in grote getale opgekomen belangstellenden voor het kerkelijk examen van Erna Peijnenburg, kregen voorgeschoteld op dinsdagmiddag 9 april in een van de zalen van het kerkelijk complex te Haarlem. Onder leiding van de rector van het Oud-Katholiek Seminarie, dr. Mattijs Ploeger, werd mw. drs. Erna Peijnenburg het groot kerkelijk examen afgenomen.
Erna had als onderwerp voor haar eindscriptie gekozen voor de wondere wereld van het ontstaan van het Haarlemse Kapittel en de ontwikkeling ervan door de eeuwen heen.
Over dit kerkhistorische onderwerp in een onoverzichtelijke kerkelijke periode (de Reformatie en het schisma Rome-Utrecht) werd zij ondervraagd door de docent kerkgeschiedenis, drs. Wietse van der Velde, zelf een Utrechts kapittelheer. Prof.dr. Jan Hallebeek sloot daarbij mooi aan met enkele kerkrechtelijke vragen, waarop Erna uitstekend antwoord gaf. Het publiek werd een enkele maal bij de discussie betrokken en de verbinding met de huidige tijd werd niet geschuwd en ook niet een verwijzing naar de Rooms-Katholieke zusterkerk, waar het Haarlemse Kapittel uiteindelijk is door blijven bestaan.
Aan rector Ploeger ten slotte de beurt om aan de hand van een artikel van em. prof. dr. Jan Visser nog wat ecclesiologisch vuur aan de schenen van Erna te leggen.  Ze slaagde met vlag en wimpel, zo meldde de examinatoren nadat zij zich voor een kort beraad hadden terug getrokken.  Tijd om het glas te heffen en te genieten van de uitstekende hapjes.
Een hartelijke gelukwens aan Erna van onze kant!  

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 april 2013