Haarlem viert 75 jaar kerkwijding

In mei van dit jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat de oud-katholieke parochiekerk van de H.H. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel 76 in Haarlem door monseigneur van Vlijmen gewijd werd. De parochie viert deze vijfenzeventigste verjaardag van kerkwijding op zondag 26 mei aanstaande.

De dag zal beginnen met een pontificale eucharistieviering om 10.30 uur waarin de bisschop van Haarlem, mgr. Dirk Jan Schoon en pastoor Mattijs Ploeger zullen voorgaan. Aansluitend zal er een koffiemaaltijd zijn en een wandeling door Haarlem langs enkele highlights uit de geschiedenis van de parochie. Teruggekomen op de Kinderhuissingel wacht er een High Tea, ons aangeboden door de anglicaanse gemeenschap in Haarlem die ook sinds jaar en dag gebruik maakt van het gebouw.

De dag wordt afgesloten met een eveneens door de anglicaanse gemeenschap georganiseerde Vespers/Evensong om 16.30 uur.

Een ieder is van harte welkom om de 75 jaar met de parochie mee te vieren.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 mei 2013