En weer is het raak in de gemeente Bergen en IJmuiden

Wij feliciteren van harte Focko Plantinga en zijn echtgenote Rinske Plantinga-Visser, die beiden vandaag met een Koninklijke onderscheiding werden vereerd.
Focko heeft zich naast maatschappelijke functies kerkelijk ingezet voor de Financiële Raad en de parochie Egmond en Rinske kreeg de onderscheiding voor haar parochiewerk in Egmond, maar zeker ook voor haar jarenlange inzet voor het 4 en5 mei comité.

Het is opvallend hoeveel Koninklijke onderscheidingen de laatste jaren naar oud-katholieken uit de Egmondse parochie zijn gegaan: veel verdiensten en een actief aanvraagbeleid.

Later op de dag kwam ook het bericht door dat in IJmuiden de dames Bets Visser-Zwaan en Anneke Zwart koninklijk zijn onderscheiden. Ook zij worden van harte geluk gewenst.

Deze felicitaties gelden ook voor mogelijke andere geloofsgenoten, die met een onderscheiding zijn vereerd, maar waar we nog geen bericht van hebben gekregen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 april 2013