Poolse filmploeg in het land

Vanmorgen streek een filmploeg uit Polen neer in Amersfoort. In opdracht van een religieuze televisiezender en in samenwerking met de Pools Nationale Kerk worden opnamen gemaakt van de kerken van de Unie van Utrecht. De komende dagen wil men wat vastleggen van de activiteiten van de oud-katholieken in Nederland.

De filmploeg gaat een kijkje nemen bij het Voorjaarskamp, dat dit jaar van 9 t/m 12 mei plaats vindt met als thema ‘Back to the future’. Op zaterdag reist de ploeg naar het oosten van het land om onder strikte voorwaarden opnamen te maken bij de Charimatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). Aartsbisschop Joris Vercammen gaat tijdens de conventie van de CWN in Ambt Delden voor in een eucharistieviering met ziekenzalving.

Ook de traditionele onderwerpen als een bezoek aan de kathedraal te Utrecht en het Museum Het Catharijneconvent ontbreken niet.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 mei 2013