Diakenwijding in Haarlem

Pastoraal werker mw. drs. Erna Peijnenburg zal op 1 juni a.s. door de bisschop van Haarlem tot diaken gewijd worden.
Extra verheugend omdat het al weer een aantal jaren geleden is, dat er een wijding in het bisdom heeft plaats gevonden.
De dienst op zaterdag 1 juni wordt gehouden in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem en begint om 14.00 uur. De kerk is op tien minuten loopafstand van NS Station Haarlem. Parkeren bij de kerk is lastig.

Tijdens de dienst is er kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van de basisschool.
Na de dienst is er gelegenheid de nieuw gewijde diaken te feliciteren en elkaar te ontmoeten.

Erna Peijnenburg (geboren 1967) was tot in 2011 verbonden als pastoraal werker aan de R.K. Bavoparochie te Haarlem en werd na haar overgang naar de Oud-Katholieke Kerk per 1 september 2011 aangesteld als pastoraal werker in de parochie Alkmaar. Na een aantal jaren studie aan het Oud-Katholiek Seminarie behaalde zij op 9 april jl. haar groot kerkelijk examen. Zie eerder bericht. Nu volgt dan haar wijding tot diaken. Ze blijft werkzaam in de parochie Alkmaar.  

Mocht u Erna iets willen geven, dan stelt zij een bijdrage voor de Commissie St. Paulus zeer op prijs. De bijdragen zijn bestemd voor het Egyptische vrouwenklooster Daughters of St. Mary, waarvan de leden zich inzetten voor scholing en opvang van mensen ongeacht hun religieuze achtergrond.
U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer 464575 t.n.v. St. Paulus Missie en Diaconaat Buitenland te Capelle a.d. IJssel, onder vermelding van ‘Daughters of St. Mary’.

Illustratie: glas-in-lood raam van de H. Laurentius, patroon van de parochie te Alkmaar. Het raam is afkomstig uit de afgebroken kerk van de HH. Maria Magdalena en Laurentius te Rotterdam en enkele jaren geleden geplaatst in de kerk te Alkmaar. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 mei 2013