Nieuwe solidariteit

Vandaag een bericht van Angela Berben uit Taize:

Het is al weer vrijdag en de week is al weer bijna om. De groep is als groep heel erg naar elkaar toe gegroeid. Mensen die elkaar van te voren niet kenden, trekken nu gezellig met elkaar op. Eergisteren werd Lia ziek en samen met de zusters van Sint Andre hebben we goed voor haar gezorgd.
Sommigen jongeren hebben taken gedurende de dag. Zo werken Annet en Manon bij Oyak. Ze verkopen daar drinken en snacks voor tussendoor. Robert en Rinske werken in het church-team. Voor en tijdens de vieringen zorgen zij er voor dat het stil is in de kerk en dat iedereen een plek heeft om te zitten.
Gisteravond, na de avondviering, kregen we een toespraak van frere Alois over een nieuwe solidariteit. Hij vindt het belangrijk dat we onder ogen zien dat we naast ons geloof ook een donkere kant hebben. De uitdaging in ons leven is om steeds opnieuw de kant van het geloof te kiezen om zo te komen tot een nieuwe solidariteit.
Vanmiddag hadden we een gesprek met broeder Sebastiaan. Hij heeft vertelt waarom hij in Taize gebleven is om broeder te worden. Voor hem is een leven van gebed en solidariteit een goede manier van leven. Als je vraagt aan de jongeren wat ze bijzonder vinden hier, dan komen daar verschillende antwoorden op. Voor de een is het de stilte, voor de ander de liederen, voor weer iemand anders zijn het de gesprekken, die we hebben over de dingen die er echt toe doen in je leven; voor weer een ander is het de vriendschap die je ervaart met mensen die tot voor kort onbekenden waren voor je. Een ding is duidelijk…iedereen wordt wel op een of andere manier geraakt door wat er gebeurt in Taize.
Vanavond is het gebed rond het kruis waarbij we stil staan bij het lijden in de wereld. Maar altijd proberen we het licht te zien door alle moeilijkheden heen.  Daarom sluit onze pelgrimage morgen af met de viering van het licht waarbij we elkaar het licht door mogen geven als teken van solidariteit. Met dit licht in ons hart gaan we zondag weer terug naar huis.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 juli 2013