Summerschool afgerond

Een excursie en een laatste college vormden het pogramma van de laatste dag van de summerschool (vrijdag 19 juli). Bestemming was het seminariegebouw in Amersfoort, na de oorlog gebouwd, met vertrouwen in de toekomst voor de seminarieopleiding “oude stijl”, nu het administratief centrum van de OKKN, de Raad van Kerken en andere oecumenische organisaties.
Aartsbisschop Vercammen gaf de studenten in zijn lezing een indruk van de oecumenische missie van de Unie van Utrecht. Het gebouw waarin ze de lezing hoorden belichaamde enige aspecten ervan: de Portroyalistische voorvaderen keken vanaf de wanden toe als geestelijke vaders en moeders, terwijl de aanwezigheid van oecumenische organisaties in het gebouw, als ook de voor russisch-orthodoxe eredienst ingerichte kapel verkondigden dat een écht katholieke kerk vanzelfsprekend oecumenische georiënteerd is. Na de lezing van Vercammen kregen de studenten een diploma uitgereikt door de leider van de summerschool, Peter-Ben Smit, en kon er van een lunch en het mooie weer genoten worden in de seminarietuin.

Tekst: Peter-Ben Smit

Foto: Marek Bozek

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 juli 2013