Kunst in de kerk

Parochianen exposeren eigen kunstwerken.
Zo’n vijfenveertig bezoekers kwamen op zaterdagmiddag 20 juli, de dag van Religieus Erfgoed in Hilversum, de kerk binnen om eens rond te kijken. De plaatselijke stichting Kerkarchitectuur Hilversum initieert jaarlijks twee zomerse zaterdagen waarop kerkgebouwen in Hilversum open zijn. Dit jaar met als thema: Kunst in de kerk. Ook in de oud-katholieke parochiekerk waren bezoekers van harte welkom. Een groot aantal van hen wilde wel meer weten over het kerkgebouw of vroegen de aanwezige gastheren wat nou dat oud-katholiek betekent. Van het een kwam het ander en goede gesprekken ontstonden zo ter plekke.
De expositie van kunstwerken gemaakt door parochianen, trok veel bekijks. Met een verscheidenheid aan techniek, onderwerp en uitvoering boden de werken veel kijkplezier. Die zaterdag werd zo een inspirerende dag voor velen.

Bron: parochie Hilversum
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 juli 2013