Veranderingen aan het Seminarie

Wanneer in september de colleges aan het Seminarie weer van start gaan, zullen er enkele belangrijke dingen veranderd zijn.

Vanwege de beperkte aantallen studenten en docenten wordt het onderwijs niet elk jaar gegeven, maar in een cyclus van enkele jaren. Tot nu toe was dat een cyclus van drie jaren. Om tegemoet te komen aan de groeiende stroom ‘zij-instromers’, die een deel van de Seminarie-opleiding volgen als ‘bijscholing’ bij hun overkomst naar de Oud-Katholieke Kerk, zullen de docenten ervoor zorgen dat de hele opleiding in twee jaar tijd te volgen is. Voorwaarde blijft natuurlijk een vooraf (of tegelijkertijd) gevolgde academische theologie-opleiding. Dit gecomprimeerde studieprogramma betekent een flinke toename van de onderwijslast van de docenten, maar we hopen op deze manier de studenten – en met hen de kerk die op toekomstige ambstdragers wacht – een mogelijkheid te bieden de studie binnen afzienbare tijd af te ronden, mits zij daarin de nodige tijd investeren. Wanneer zij minder tijd ter beschikking hebben, blijft het natuurlijk altijd mogelijk de studie over meer dan twee jaar te verdelen.

Een andere verandering betreft de invoering van inschrijf- en collegegeld. Tot nu toe werd het onderwijs en de verdere begeleiding (zoals door studentenpastor en rector) gratis aangeboden. Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie heeft vastgesteld dat dit om verschillende redenen niet meer te verantwoorden is. Voor hen die tegelijkertijd een academische theologie-opleiding volgen aan een universiteit zal onze kerkelijke opleiding kosteloos blijven. Op de website (seminarie.okkn.nl), die de papieren studiegids vervangt, is alle relevante informatie te vinden.

Voor iedereen (en gratis!) toegankelijk is de officiële opening van het studiejaar tijdens de Seminariedag op zaterdag 21 september van 14.00 tot 17.00 uur in de kathedrale kerk te Haarlem, Kinderhuissingel 74. Het openingscollege zal worden verzorgd door prof. mr. Jan Hallebeek, docent kerkelijk recht aan ons Seminarie en hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mattijs Ploeger, rector

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 juli 2013