Onderzoek naar religie en homoseksualiteit

De oud-katholieke theoloog Marco Derks gaat als promovendus aan de Universiteit Utrecht onderzoek doen naar hoe religie en homoseksualiteit aan elkaar worden gerelateerd in politieke debatten en populaire cultuur in Nederland. Zijn onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject dat door NWO gefinancierd wordt.
Religie en homoseksualiteit worden vaak tegenover elkaar gezet. Parallel aan een toenemende vanzelfsprekendheid van seksuele diversiteit (in Nederland), lijkt religie steeds vaker als privézaak te worden gezien. Naast de analyse van hedendaagse politieke debatten en populaire cultuur in Nederland zullen twee postdoctorale onderzoekers (David Bos en Mariecke van den Berg) een vergelijking maken met de recente geschiedenis in Nederland en met de huidige situatie in Servië, Spanje en Zweden. Op die manier willen de onderzoekers zicht krijgen op de plaats van religie in de samenleving, waarbij discussies over homoseksualiteit een testcase vormen.
Het onderzoek wordt geleid door prof. Ruard Ganzevoort (VU) samen met prof. Anne-Marie Korte (UU) en maakt deel uit van het NWO-programma Religie in de Moderne Samenleving. Het project werkt samen met een internationaal team van adviseurs en veertien maatschappelijke partners. Het project heeft haar thuisbasis in het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion (VU) en is aangesloten bij de leerstoel Religie en Gender aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het project heeft een looptijd van vier jaar en een budget van €466.000.
Marco Derks studeerde theologie in Kampen en Manchester, en werkte eerder als projectmanager voor een alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij woont in Den Haag en is lector van het Aartsbisdom Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 juli 2013