Tweede bericht uit Boedapest

Donderdag 4 juli 2013
Omdat we waarschijnlijk de hele dag zullen zitten, besluiten we te lopen van het hotel naar de locatie waar de CEC Assembly wordt gehouden. Het is een half uurtje lopen, eerst een stukje over het Margitziget, het eiland in de Donau, dan een Donaubrug over en tenslotte een stuk door een woonwijk. We hebben nog niet gevonden hoe we bij het pad langs de Donau moeten komen, dat is voor morgen.
Als we net iets te laat de zaal betreden horen we de gezongen gebeden van de orthodoxe traditie waar vanuit  vanmorgen de ochtendwijding is voorbereid. Mooi en passend bij de CEC is het lezen van de gebeden door vrouwen, mannen, door verschillende generaties en in verschillende talen.
De Bijbelstudie heeft als thematiek lokale identiteit versus oecumenische identiteit en de rol van de Oecumene in het seculiere Europa. De kerken hebben een boodschap van hoop die onmisbaar is in deze tijd van moeilijke economische omstandigheden.
De ochtend wordt gevuld met verslagen van commissies en de algemeen secretaris, Guy Liagre. De rest van de dag is gevuld met technische punten over de reorganisatie en de nieuwe constitutie. Gelukkig konden we inhoudelijk even opademen bij de lezing van bisschop Julio Murray uit Panama die vrijmoedig sprak over hoe de Europese kerken op de achtergrond raken in de neoliberale maatschappij, geen stem meer hebben bij de overheid. De kerken hebben een alternatieve boodschap van solidariteit en gerechtigheid, van de economie van het genoeg en solidariteit. Hij spoorde de kerken aan te getuigen van economische gerechtigheid en duurzaamheid in onze omgang met de schepping.
Het thema ‘And now what are you waiting for?’ kreeg  een dubbele betekenis  toen de vergadering vertraging opliep door allerlei punten die naar voren werden gebracht over de vergaderorde. Het verbaast me altijd weer dat sommigen zich geweldig kunnen opwinden over de vergaderorde.
Het gesprek kwam gelukkig op gang toen we bij elkaar kwamen in kleinere werkgroepen waar de voorstellen en amendementen weer aan de orde konden komen. Daar proefde je de grote betrokkenheid van de gedelegeerden bij de CEC in de bevlogenheid waarmee gesproken werd. Een lange zit was het vandaag, ik denk dat we straks maar weer naar het hotel gaan lopen……    

Zie hier voor voorgaande berichten

Henk Stenvers

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 juli 2013