Een gezegende kerst

“Kom, ontvlam hier, lok en leid ons met uw lieve licht”

De bisschoppen wensen u een gezegend Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Tevens bent u allen van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsvespers en de ontmoeting daarna op zondag 5 januari 2014 om 16.00 uur in de Kathedrale Kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem of
de Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 december 2013