Extra Synode

De extra synodezitting over de evaluatie van het beleid van de afgelopen jaren, waarbij ingezet was op groei, en de gedachtenwisseling over de te volgen koers voor de komende jaren, is vastgesteld op 8 februari 2014.

Dat is vroeg in het seizoen!  Het biedt de gelegenheid om na een brede interne discussie goede aanzetten te geven voor de verdere concrete invulling van het beleid, wat dan in de najaarssynode formeel zijn beslag kan krijgen.

Noteer alvast de datum in uw agenda.
Definitieve gegevens volgen later.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 december 2013