Joke Kolkman 25 jaar actief

Pastoor Joke Kolkman uit Arnhem herdenkt op woensdag 18 december a.s. dat zij dan vijfentwintig jaar actief is in het ambt, aanvankelijk als predikant in de PKN en sinds februari van dit jaar als priester en pastoor in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Om 17.00 uur wordt een feestelijke gebedsdienst gehouden in de parochiekerk van de heilige Willibrordus aan de Adolf van Nieuwenaarlaan te Arnhem. Daarna volgt een ontvangst met een drankje en een hapje.
Wie gelegenheid heeft om Joke geluk te wensen, is van harte welkom.

Wij feliciteren Joke van harte met deze mijlpaal.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 december 2013