Geloof in de publieke ruimte voor een menselijke samenleving

Aartsbisschop em. Rowan Williams daagt uit tot geloof vóór de voordeur

Zaterdag 14 december was de voormalige Aartsbisschop van Canterbury, dr. Rowan Williams, de gast van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Hij verzorgde in de Gertrudiskathedraal te Utrecht een indrukwekkende lezing, waarbij  hij als vooraanstaand denker en religieus leider zijn gehoor uitdaagde om geloof in de publieke ruimte te brengen.
Daar hoort geloof thuis, niet achter de voordeur. In de publieke ruimte kan religie bijdragen aan een menselijke samenleving. Onder het gehoor waren de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht en veel kerkelijke topmensen, waaronder de praeses en scriba van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De rooms-katholieke hoogleraar Paul van Geest en de protestantse hoogleraar Kees van der Kooi gingen aansluitend in debat met Williams en dat onder het voorzitterschap van de theoloog Marco Derks. Muzikaal werd de lezing omlijst door Lucia van Vugt, sopraan en Eveline M. Jansen, orgel.
Tot slot bood aartsbisschop Vercammen een speciaal door het Metropolitaan Kapittel uitgegeven gravure aan.

Williams’ werk in vertaling gepresenteerd
Na de lezing van Williams werd een vertaald boek van hem gepresenteerd door Joost Jansen o.praem.: Tekens van Vertrouwen. UItgegeven door Uitgeverij Berne Media in samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk. Aartsbisschop Joris Vercammen schreef het voorwoord in deze uitgave.
Een ander boek met de titel Geloven in de publieke ruimte verscheen eveneens recentelijk bij uitgeverij Skandalon. Het bevat lezingen uit zijn tijd als Aartsbisschop van Canterbury (2002-2012) waarin hij als religieus en politiek leider stelling neemt over maatschappelijke uitdagingen.  
Geloofsgemeenschappen dragen het beste bij tot een menselijke samenleving, volgens Williams, door het stellen van de vraag naar het mensbeeld achter een samenleving die mensen vooral als functies van de economie ziet. Gelovigen stellen de vraag naar wat er nog meer is dan werk en succes alleen. 

Mystiek en Master Class
Williams was de dag begonnen met een master class voor studenten van het Oud-Katholiek Seminarie, onder leiding van prof. Peter-Ben Smit. De studenten hadden de unieke mogelijkheid direct met Williams in gesprek te gaan. Williams liet zien hoe je in toegankelijke taal theologie kunt bedrijven vanuit de eigen traditie en met grote openheid voor andere tradities.

Een vesperviering in de Getrudiskathedraal sloot de dag af. Op de feestdag van de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis, over wie Williams publiceerde, legde hij in zijn preek de nadruk op mystiek als geheel open staan voor en vervuld worden van God. Dit is mogelijk voor een ieder. Tijdens de vespers waren er muzikale bijdragen van het parochiekoor van de kathedraal en het Culemborg Chapel Choir.

Met dank aan prof. dr. Peter-Ben Smit (tekst) en Louis Runhaar (foto)
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 december 2013