Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht voor het Internationaal OK congres 2014

Van 18 tot en met 21 september 2014 vindt in Utrecht het Internationaal Oud-Katholieken Congres plaats. Op diverse plaatsen in de historische binnenstad (o.a. Gertrudiskerk, Domkerk, Janskerk, Academiegebouw en Paushuize) worden activiteiten georganiseerd.
Ter ondersteuning van het congres wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Zowel voorafgaande aan als tijdens het congres zijn extra “handjes” meer dan welkom. Vrijwilligers zullen onder meer worden ingezet bij het bemensen van de informatiebalies in de verschillende accommodaties en bij het begeleiden van groepen deelnemers van de ene naar de andere locatie in de stad. Daarnaast zijn er veel hand-en-span-diensten te verrichten. De inzet kan naar eigen wens en beschikbaarheid variëren van enkele uren tot enkele dagen.

Voor hen die in beginsel geïnteresseerd zijn om tijdens het congres vrijwilligerswerk te willen doen, wordt er een informatiebijeenkomst gehouden en wel op zaterdag 1 februari 2014 van 10-12 uur in het schoollokaal van de ORKA (Mariahoek naast nummer 15) te Utrecht.
Tijdens de bijeenkomst kan je jouw voorkeur voor activiteit en/of dag kenbaar maken.

Het is wel van belang om zich voor deze informatiebijeenkomst aan te melden.
Dat kan bij Peet Verheul via p.verheul2@chello.nl of 06-23464680.

Dus: sta op en meld je aan als vrijwilliger!

Zie ook de website voor het Congres.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 december 2013