Relaties en seksualiteit

Op donderdag 12 december organiseert het Oud-Katholiek Seminarie in opdracht van het Collegiaal Bestuur een studiedag voor pastores over relaties en seksualiteit. Met name via de discussie over de openstelling van het sacramentele huwelijk voor homoseksuele paren, is de vraag opgekomen hoe onze kerk in het algemeen over relaties en seksualiteit denkt. Om onze discussies te verrijken en te verdiepen zal prof.dr. Jean-Pierre Wils, hoogleraar praktische filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een inleiding in de ethiek over relaties en seksualiteit geven.
Daarnaast zal dr. Joris Vercammen ons een theologische-antropologische inleiding geven over het onderwerp. 
De studiedag vindt plaats in Amersfoort van 10.00 tot 16.00 uur.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 december 2013