Geestelijken op retraite

Zo’n drieentwintig pastores, waaronder de beide bisschoppen, nemen van 28 t/m 31 januari deel aan de jaarlijkse retraite voor de geestelijken. Ze verblijven in het Gastenhuis van de Abdij Maria Toevlucht te Zundert. Theoloog Jozef Wissink begeleidt deze dagen.

Het thema van de retraite is: ‘Nadenken en bidden over geestelijk leiderschap in onze tijd´.
Gemiddeld loopt de agenda van de pastor snel vol. Tegelijk lukt het moeilijk om tijd vrij te maken voor reflectie en voor contact met mensen buiten de vertrouwde kring. Schuldgevoelens daarover kunnen nog eens extra belastend zijn, wat eerder verlammend werkt dan bevorderend. Daarom is het goed een week time-out te nemen. Wie zijn we en waar verlangen we naar? Kunnen we ook anders kijken naar wat ons te doen staat?

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 januari 2014