Lutherse belangstelling voor dialoog met Kerk van Zweden

De Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht voeren al acht jaar gesprekken met de Kerk van Zweden. Deze dialoog is nu voorlopig afgerond en er zal dit jaar een document aan de betrokken kerken worden aangeboden. Naast de bisschop van Haarlem maakte ook pastoor Peter Feenstra (van oorsprong Nederlander en nu werkzaam in Bern) deel uit van de oud-katholieke gesprekspartners. Naar zijn mening komt uit de dialoog naar voren dat er geen redenen zijn om niet als kerken met elkaar in volledige gemeenschap te staan. Er wordt ook vastgesteld dat herstel van die gemeenschap nieuwe mogelijkheden tot samenwerking zou bieden, net zoals dat nu het geval is bij de oud-katholieken en anglicanen.

Deze dialoog heeft ook de belangstelling gewekt van de Nederlandse Lutheranen, Klaas Touwen interviewde Peter Feenstra voor het blad ELK. De bijdrage verscheen in het nummer van december 2013. Maar ook werd pastoor Feenstra uitgenodigd voor een forumgesprek tijdens de lutherse jaarlijkse synode- en kerkenradendag op 8 februari a.s.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 januari 2014