Amsterdam viert 100 jaar kerkgebouw

Op zaterdag 22 februari a.s. viert de Amsterdamse parochie het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw aan de Ruysdaelstraat. Het gebouw staat er dan weer stralend bij na de restauraties van de buitenzijde en recent van het interieur. Om15.30 uur is een pontificale eucharistieviering met na afloop een ontmoeting voor de gasten en belangstellenden.

De feestelijkheden worden voorgezet op 10 mei, dan wordt van 11.00 tot 16.00 uur een muziek estafette georganiseerd in het kader van 100 jaar kerkgebouw Amsterdam. Als hoogtepunt van die dag volgt om 16.00 uur een eucharistieviering, waarin bisschop Dirk Jan Schoon zijn 25-jarig priesterjubileum gedenkt. Ook dan is er na afloop een ontmoeting.

Als laatste deel van het drieluik wordt op 17 mei van 9.30-12.30 uur een symposium belegd over kerkbouw in Amsterdam. Met als vraag hoe de verschillende kerkgenootschappen zich met hun kerkbouw in Amsterdam manifesteerden in de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw. Sprekers vanuit de doopsgezinde, de hervormd/gereformeerde, rooms- en oud-katholieke tradities houden inleidingen.

Een ieder is van harte welkom.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 januari 2014