Nieuwe parochie op komst

De betrokkenen bij het Katholiek Alternatief De Ronde Venen in Mijdrecht zijn in de afgelopen jaren gegroeid naar de wens om een parochie in oprichting te worden binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Een verzoek daartoe was ingediend bij de bisschop van Haarlem en werd goedgekeurd door het Collegiaal Bestuur.

Op zaterdag 11 januari a.s. is het zover: tijdens de viering in de Veenhartkerk, die begint om 19.00 uur, zal een aantal mensen toetreden als (gast) lid van de kerk en wordt offcieel het startsein van de nieuwe parochie in oprichting gegeven. Pastoor Henk Schoon zal formeel de pastorale zorg krijgen van de nieuwe parochie i.o. en als zodanig worden geinstalleerd door de bisschop van Haarlem, die voorgaat in de eucharistie.

Em. pastoor Wim de Boer, die zeer actief betrokken is geweest bij het Katholiek Alternatief, zal afscheid nemen van de groep mensen, waarmee hij zo’n goede band heeft opgebouwd.

Een bijzondere dag in kerkelijk Nederland, waar meer parochies worden samengevoegd of opgeheven dan opgericht.
Zie ook de website van de Ronde Venen.

Foto: Werkgroep Ronde Venen (Bea Dalabout, Wim de Boer, Dick van Leeuwen, Mariette Fakkeldij en Henk Schoon)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 januari 2014