Mission: impossible?

Met deze titel verschijnt deze dagen de nieuwe aflevering van het tijdschrift “De Oud-Katholiek”. Een nummer over missie met veel aandacht voor no. 13, de boeiende figuur van de apostel Paulus. Maar ook aandacht voor het “eigen verhaal”, de vastenactie en het komende bezoek van Patriarch Bartholomeus van Constantinopel. Veel te lezen dus.
Met de start van de nieuwe jaargang (nr.130 !) wordt ook een begin gemaakt met de publicatie van het blad op de site.
In de loop van het jaar zal dit worden aangevuld met de oudere jaargangen.Te vinden onder het kopje “De Oud-Katholiek” op deze site.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 februari 2014