Hilversum heeft weer een pastoor

Op zondagmiddag 23 maart jl. werd tijdens de eucharistieviering kanunnik Wietse Berend van der Velde als nieuwe pastoor van de parochie van de H. Vitus te Hilversum geinstalleerd door de aartsbisschop van Utrecht.
Bisschop Vercammen preekte over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron en zei o.a.:
“We leven in een wereld die vooral het individualisme stimuleert. Dat gaat ten koste van onze behoefte aan gemeenschap. Anderen zijn vooral bedreigend. Er zijn er teveel van. We willen er minder en dat gaan we regelen. Geen wonder dat eenzaamheid de overhand krijgt.”
“Dat jullie vandaag een nieuwe pastoor krijgen, moge een aansporing zijn on nog meer gemeenschap te zijn met elkaar, meer geduld te hebben met het anders-zijn van de ander, meer de rijkdom ervan ervaren, meer de stad in te trekken om te tonen dat echte gemeenschap tussen mensen mogelijk is opdat mensen waat meer hoop zouden hebben…dat kunnen jullie regelen, want jullie zijn de kerk: Gods mens geworden menslievendheid. Ik weet: het is een ideaal en een uitdaging, maar laat ons er vooral door gedreven worden (ook al realiseren we het maar ten delen), want er is teveel angst, teveel depressie, teveel eenzaamheid, teveel dorst en honger. Zullen we samen proberen tenminste iets daarvan nu eens te gaan regelen, met Gods genade?”

Zie hier een fotoverslag op de site van parochie Hilversum

Foto: Dio van Maaren
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 maart 2014