IBC in Wislikofen

Van zondagavond 30 maart tot vrijdag 4 april a.s. vergadert de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie in Wislikofen (Zwitserland). De bisschoppen hebben een stevige agenda met als belangrijke onderwerpen de verschillende theologische dialogen met andere kerkgenootschappen.
Zo ligt het eindrapport van de dialoog met de Mar Thoma kerk uit India op tafel en zal er een beslissing genomen worden over de terugkeer van de Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten uit Polen in de Unie van Utrecht.
Met de Kerk van Zweden is eveneens een intensieve dialoog gevoerd, het rapport zal worden bestudeerd en besproken ten einde een goede beslissing volgend jaar te kunnen nemen.
Dat het dit jaar 125 jaar geleden is dat de Unie van Utrecht werd opgericht, zal ook alle aandacht krijgen. Het programma van de viering in Utrecht op zaterdag 20 september a.s. ingebed in het Internationaal Oud-Katholieken Congres, wordt besproken en er is ook nog sprake van een mogelijk internationaal herderlijk schrijven naar aanleiding van het jubileum.

Beide Nederlandse bisschoppen zullen bij de zitting van de IBC aanwezig zijn.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 maart 2014