Vrijwilligers in zonnig Amersfoort

Het komende Internationaal Oud-Katholieken Congres werpt zijn schaduw vooruit, zelfs op zonnige dagen. Afgelopen zaterdag was het voorbereidend comité weer bijeen in Amersfoort om de organisatie vorm te geven, een intensieve klus. In de tuin zaten ook de cursisten van de lectorencursus aan de lunch. Het wemelde dus weer van vrijwilligers op deze zonovergoten vrije dag.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 maart 2014