Inzegening van relaties op studiedag

Op 27 maart a.s. wordt de halfjaarlijkse studiedag voor pastores georganiseerd. Het onderwerp voor die dag is de inzegening van relaties van twee mensen van hetzelfde geslacht, de sacramentaliteit en de vraag naar de positiebepaling van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland daarin.
Deze studiedag vormt het sluitstuk van een reeks van drie studiedagen die gewijd zijn aan het thema relationaliteit en gemeenschap, in het bijzonder in menselijke relaties. 

Voorgeschiedenis
De eerste studiedag in deze reeks (7 juni 2012) bevatte een inleiding in de communio-theologie door rector dr. Mattijs Ploeger en een praktische toepassing van communio-denken in een sociaal-maatschappelijke context door can. dr. Angus Ritchie (London/Oxford). De tweede studiedag in deze serie (12 december 2013) ging over christelijke antropologie en menselijke relaties. Inleidingen werden gehouden door bisschop dr. J. A. O.L. Vercammen en prof. dr. Jean-Pierre Wils (Nijmegen).

Deze studiedag
Op deze derde en laatste studiedag in de reeks wordt het onderwerp toegespitst op relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. In onze kerk nemen homoseksuele parochianen en priesters een vanzelfsprekende plaats in. Ook is het mogelijk dat een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht in onze kerk wordt ingezegend met een daartoe bestemd liturgisch formulier. De vraag die tot op heden door onze kerk is opengelaten, betreft de gelijkstelling danwel het onderscheid tussen het sacrament van de huwelijksinzegening en de inzegening van homorelaties. De studiedag zal gewijd zijn aan dit vraagstuk, dat uiteraard naast persoonlijke en culturele ook theologische en oecumenische dimensies heeft (en zoals meestal lopen die dimensies door elkaar heen).

Donderdag 27 maart van 16.00 tot 20.45 uur
in het gebouw van de OKKN te Amersfoort.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 maart 2014