Bezinnen in de zon

In onverwacht zomerse sferen kwamen 22 vrouwen uit de parochies IJmuiden, Alkmaar en Mijdrecht samen in het klooster van Wahlwiller van 6 t/m 9 maart jl.. Een retraite ter bezinning, en ook met het doel elkaar beter te leren kennen.
Dit lukte omdat er vanaf het begin in grote openheid met elkaar werd gesproken, hoewel niemand van de aanwezigen van te voren al alle anderen kende. Er werd serieus gedoken in de vertrouwde, maar toch niet eenvoudige woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Er werden in groepjes verhalen uit de bijbel met elkaar gelezen en aan de hand daarvan kwamen ook verhalen uit het eigen leven ter sprake. Het geheel van bezinning over de betekenis van geloven in ons eigen leven resulteerde in een aantal prachtige collages, die gezamenlijk of individueel werden gemaakt.
Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning. Een heerlijke wandeling in de zon naar de boekhandel (en de terrasjes) van Wittem. Een eucharistieviering in de kapel, door allen voorbereid, was de indrukwekkende afsluiting.

Er werd veel gezongen tijdens deze retraite! Met name liederen uit Taizé, onder leiding van Anita Vos. Clemence de Boer en Elly Samson (die helaas niet mee kon) verzorgden de organisatie en pastoor Erna Peijnenburg gaf leiding aan de bezinning.

Tekst en foto’s: Erna W.M. Peijnenburg
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 maart 2014