De diverse kanten van een bezoek

Patriarch Bartholomeüs werd op de avond van woensdag, 23 april ontvangen door de Ambassadeur van Turkije in zijn residentie in Den Haag. De patriarch hield daar een toespraak (zie foto).
Op donderdag 24 april een heel ander programma met een ontmoeting met hoge Joodse rabbijnen, een ontmoeting met de kerkleiders van de Oriëntaals, Orthodoxe, Anglicaanse en Oud-Katholieke kerken, die in Nederland samenwerken en daarna volgen de Pontificale Vespers in de kathedraal en de Quasimodolezing.

Ondertussen is er een parallelprogramma voor theologiestudenten in de vorm van een masterclass en moet ook de pers te woord gestaan worden. Op de foto de redacteur van KRO radio.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau,
24 april 2014