Mariavieten terug in de Unie

De Oud-Katholieke Internationale Bisschoppen Conferentie (IBC) is deze week bijeen in Zwitserland. De IBC heeft een verklaring doen uitgaan dat besloten is de Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten in Polen opnieuw op te nemen in de Unie van Utrecht wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. De Mariavieten waren in 1924 “voorlopig” uit de Unie gezet vanwege een aantal ontwikkelingen, zie hier voor de achtergronden. Vanaf 2007 is er een hernieuwde dialoog tussen de IBC en de kerk van de Mariavieten op gang gekomen en op grond van de rapporten van deze dialoogcommissie heeft de IBC nu besloten dat de terugkeer mogelijk is.
De voorwaarden betreffen met name het stemrecht van de leken in de synode, het ‘filioque’ in de geloofsbelijdenis en het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria, dat de Oud-Katholieken nooit hebben erkend.

De volledige verklaring van de IBC is hier te vinden.

foto boven: De Dialoogcommissie
foto’s onder: Bisschop Jaworski en Jablonski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 april 2014