Update oecumenische ontwikkelingen

Op maandagavond 26 mei a.s. organiseren de bisschoppen een bijeenkomst voor allen die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de oecumene, om een up-date te geven over hoe onze kerk bij de oecumene betrokken is en wat onze rol is. Tijdens deze bijeenkomst zal de Bisschop van Haarlem spreken over de grote veranderingen die plaatsgevonden hebben bij de Konferentie van Europese Kerken (KEK). De Aartsbisschop van Utrecht zal vertellen over de Wereldraad van Kerken in het algemeen en in het bijzonder over de Assemblee in Busan.

Oecumenische werkers op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats op het Biss.Bureau in Amersfoort, aanvang 19.30 uur. Aanmelding via buro@okkn.nl.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 april 2014