Promotie over christologie

Op maandag 23 juni zal de openbare verdediging van het proefschrift van de Zwitserse pastoor Klaus Heinrich Neuhoff in Tilburg plaatsvinden. Het proefschrift gaat over de “kosmische christologie” van Maximos de Belijder (580 – 662).
De titel van het proefschrift luidt: “‘Gott alles in allem’ (1 Kor 15,28): Theosis, Anakephalaiosis und Apokatastasis nach
Maximos dem Bekenner in ihrer Bedeutung für die Kosmische Christologie“.
„Theosis“ betekent “vergoddelijking”, „Anakephalaiosis“: “samenvatting” en „Apokatastasis“: “wederoprichting aller dingen“. Neuhoff onderzoekt de vraag wat Maximos bedoelt, wanneer hij schrijft, dat God de feilbare mens wil wederoprichten, de gehele schepping in Christus, het scheppende Woord van God, wil samenvatten en uiteindelijk de mens steeds meer
godgelijk wil maken. Welke gedachtegangen over de kosmische christologie van deze Byzantijnse kerkvader zijn nu nog relevant? Welke rol speelt het kwaad in de wereld en welke gevolgen heeft onze christologie op ons handelen aangaande het milieu, de missie en spiritualiteit?
Promotoren zijn prof. Paul van Geest, directeur van het Centrum voor Patristisch Onderzoek“ (CPO; http://www.patristiek.eu) en prof. Martien Parmentier, die de promovendus bij zijn promotieonderzoek begeleid heeft.
De promotie vindt plaats op 23 juni om 10.15 uur in de Aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2.

Klaus Neuhoff is in onze kerk geen onbekende, zo is hij de auteur van “Building on the Bonn Agreement” een overzicht van de relatie tussen Anglicanen en Oud-Katholieken, dat in 2010 als nr. 46 verscheen in de Seminariereeks.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 mei 2014