Principes van gemeenschap

Polen zoekt zijn weg in de Europese Unie en binnen Polen zoeken kerken hun weg met elkaar in een post-communistische en, na 25 jaar, ook seculariserende context.
De Poolse Raad van Kerken organiseerde in samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk en ondersteund door de Adenauer Stichting een symposium rond principes van gemeenschap (kerk) zijn in het Nieuwe Testament in relatie tot vormen van gemeenschap in de Europese Unie.

Prof. Peter-Ben Smit was op uitnodiging van de Poolse Raad van Kerken één van de drie hoofdsprekers. Vanuit zijn expertise op het gebied van het Nieuwe Testament en de oecumenische theologie ging hij in op het belang van de categorie van “gemeenschap” in vroegchristelijke teksten en de mogelijkheden die dit biedt om na te denken over eenheid in Europa.

Peter-Ben Smit is als bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Oud-Katholiek Seminarie verbonden aan de de Universiteit Utrecht en als universitair docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Hij is tevens als pastor werkzaam in de parochie Amsterdam. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 mei 2014