Vrouwenbond maakt doorstart

Alkmaar 13 mei 2014: een belangrijke datum in de geschiedenis van de Bond van O.K. Vrouwen in Nederland. Zoals in eerdere berichten al was gemeld, was het Bondsbestuur tot de slotsom gekomen dat de bestaande organisatie van de Bond niet meer van toepassing was in het huidig tijdsgewricht, waarin de leden vergrijzen. Anderzijds onderstreept een aantal goed bezochte initiatieven, dat het vrouwenwerk nog lang niet dood is. Om te zorgen dat er enige vorm van organisatie blijft bestaan, stelde het Bondsbestuur voor de Bond om te vormen naar een stichting met als naam: “Oud-Katholieke Vrouwen In Beweging.”
De Bondsvergadering ging op 13 mei unaniem akkoord met de nieuwe structuur, nadat in een voorbereidende vergadering al het nodige voorwerk was verricht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 mei 2014