Amsterdam organiseert interessant symposium

In het kader van het jubileumjaar 100 kerkgebouw, organiseert de parochie als laatste activiteit een symposium over kerkelijke identiteit en Amsterdamse kerkbouw in de context van religieuze emancipatie in de lange 19de eeuw.

Datum/aanvangstijd: 17 mei 2014, 9.30 uur

Locatie: Ruysdaelstraat 39, Amsterdam (oud-katholiek kerkgebouw).

Toegang en aanmelding: aanmelding door overmaking van EUR 10,- op NL63INGB0005319821 / 5319821, t.n.v. P.B.A. Smit, o.v.v. “Symposium Bouwen.”

Het symposium trok de aandacht van het Parool – zie hier het artikel.


Programma:

09.30 Inloop met koffie

10.00 Opening

  • Anna Voolstra, De reformatie van de kerk Bij ’t Lam, sieraad van dopers Amsterdam.

            Drs. Anna Voolstra is promovendus aan de Vrije Universiteit en verbonden aan het Doopsgezind Seminarium.

  •  Gerard van Manen: Lutherse kerkbouw te Amsterdam in historisch perspectief.

            Dr. Kosterus G. van Manen is historicus te Renswoude.

10.45 Pauze

  • Dick Schoon: Van de Wallen naar het Duivelseiland. De oud-katholieken treden naar buiten.

           Mgr. dr. Dirk Jan (Dick) Schoon is bisschop van Haarlem en toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek  

           Seminarie.

  • Peter van Dael SJ: De Sint-Nicolaaskerk, een eigenzinnig monument van roomskatholieke emancipatie.

           Dr. Peter van Dael is jezuïet en kunsthistoricus, hij heeft gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de  

           Pontificia Università Gregoriana te Rome.

  •  Herman Wesselink: Polemiek in steen? Kerkbouw aan het einde van de 19e eeuw in een interconfessionele context.

            Drs. Herman Wesselink is promovendus aan de Vrije Universiteit, verbonden aan het Historisch

            Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

12.00 Afsluitende discussie                                                                                                                                                          

In samenwerking met: Vrije Universiteit Amsterdam, Doopsgezind Seminarium, Universiteit Utrecht/Oud-Katholiek Seminarie, Oud-Katholieke parochie Amsterdam, Genootschap Amstelodamum.


Over het 100-jarige oud-katholieke kerkgebouw:

Het kerkgebouw aan de Ruysdaelstraat dateert van 1914 en is de opvolger van de schuilkerk van de HH. Petrus en Paulus (genaamd “De Ooyevaar”) in de Barndesteeg, waar katholieken vanaf de zeventiende eeuw kerkten. Het gebouw werd gebouwd op grond van een ontwerp van architect J.W.F. Hartkamp, een leerling van H.P. Berlage. In 1953 sloot ook de andere oud-katholieke schuilkerk van de HH. Johannes en Willibrordus aan de Brouwersgracht. De gemeente die daar had gekerkt, trok in bij die van de Ruysdaelstraat. Het interieur van de huidige kerk weerspiegelt de rijke geschiedenis van beide parochies. In de loop van de afgelopen twintig jaar is het kerkgebouw aan de buiten- en binnenkant gerestaureerd. In de komende jaren zal het hoogaltaar gerestaureerd worden, samen met de beelden van de patroonheiligen en de communiebanken. 

Bron: website Amsterdam
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 mei 2014