Gehoorzaam aan Gods Woord

Kapel Lebuïnus ingewijd

Al meer dan honderd jaar een plaats, waar Gods woord wordt gehoord, zo sprak aartsbisschop Joris bij de inwijding van de kapel van de heilige Lebuinus in Hengelo. Hij refereerde daarbij aan de oorspronkelijke bestemming van het gebouw, dat werd gebouwd als synagoge. De oud-katholieke statie in Twente kon feestelijk de eigen kapel binnen trekken nadat de bisschop symbolisch driemaal met zijn staf op de deur had geklopt. In de kapel kon het fraai op elkaar afgestemde nieuwe interieur bewonderd worden, waar veel met glas is gewerkt om altaar, lezenaar en credenstafel niet te zwaar te maken.
Met dezelfde chrisma (olie) waarmee het altaar werd gezalfd, werden ook twee jonge mensen gevormd. Een extra feestelijke kant van de viering. Bisschop Joris sprak in zijn preek over de vriendschap en de Jacobsladder, waarmee een verbinding tussen hemel en aarde gelegd werd. Een stukje hemel was er zeker die zondagmorgen 15 juni present.
Er waren in de dienst gasten uit o.a. de parochie Amersfoort en de parochie i.o. van Mijdrecht aanwezig en ook pastor K.J. Homan en zijn vrouw, die een paar jaar actief zijn geweest in de Statie Twente en pastoor B. Wallet uit Utrecht.
Met dankzij het stralende weer kon na afloop van de dienst het atrium ten volle benut worden voor de koffie, een glas en een hapje.
Een gelukwens aan rector Ward Cortvriendt en de gelovigen van Twente met de kapel, die nu echt helemaal af is.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 juni 2014