Afscheid Emile Verhey

Op zaterdag 14 juni vond in het auditorium van Museum Catharijneconvent in Utrecht het symposium ‘Van toen en straks’ plaats ter gelegenheid van het afscheid van onze secretaris Emile Verhey.
Het programma begon met een lezing door Richard de Beer, consulent/conservator van het museum, die sinds vorig jaar de oud-katholieke parochies bezoekt om het cultureel erfgoed in kaart te brengen. Hij brengt daarover verslag uit via Emile Verhey die hem prompt de naar aanleiding van zijn zoektocht toepasselijke bijnaam ‘Alice in Wonderland’ gaf. Richard de Beer vertelde met name over de collectie textiel en legde o.a. uit op welke manier hij in staat is om de oorsprong van textiel te achterhalen, soms zelfs dankzij vergelijkbaar textiel dat afgebeeld staat op schilderijen die in het museum hangen. Casper Staal, voormalig conservator, ging vooral in op de oud-katholieke collectie in het museum. Zo wist hij tot veler vermaak te melden dat toenmalig Koningin Juliana na een antwoord op haar vraag over het Jansenius-kruis dacht dat Jansenius de maker van het kruis was.

Na de pauze was het tijd om de secretaris uitgebreid in het zonnetje te zetten. Hij werd als eerste toegesproken door de Bisschop van Haarlem, voorzitter van het Collegiaal Bestuur, die vol lof en met grote dankbaarheid een beeld schetste van de 35 jaar dat Emile secretaris was. Hoe Emile zeer loyaal is aan de kerk en aan diegenen die aan die kerk leiding geven, en precies ook in die volgorde, want de kerk staat voorop! Emile is altijd zeer terughoudend geweest in het geven van zijn mening. In vergaderingen gaf hij wel kritiek maar hij nam daarbij nauwlettend zijn grenzen in acht en hij bestuurde dan ook niet mee. De bisschop roemde Emile verder om zijn creativiteit. Van het schrijven van teksten voor de website, van de prikkelende inhoud en de vormgeving van De Oud-Katholiek, vastenboekjes en andere publicaties tot zijn optreden als cabaretier tijdens de fameuze kerkdag in Zeist. Emile wil de kerk vooruit helpen omdat het die toekomst waard is. Namens de kerk bood de bisschop Emile dan ook graag voor zijn nooit aflatende trouwe en bescheiden inzet een reis voor twee personen naar Rome aan.

De adjunct secretaris gaf een inkijkje in het reilen en zeilen op het Biss.Bureau en sprak lovende woorden over de wijze waarop Emile als een baken van rust in steeds veranderende omstandigheden, met een open ogen en oren en met een warm hart, voor verbinding heeft gezorgd. Zij overhandigde Emile een sleutel die hij bij het Biss.Bureau kan inruilen voor een code die hem toegang geeft tot een persoonlijke pagina op de website, waarop de komende periode elke dag een bijdrage verschijnt met anekdotes van pastores, kerkbesturen en andere Oud-Katholieken.
De Aartsbisschop van Utrecht sprak vervolgens namens het Metropolitaan Kapittel van Utrecht een laudatio uit, waarin de discretie, loyaliteit en betrokkenheid van Emile centraal stond en reikte tot verrassing van Emile Verhey aan hem de Sint Maartenspenning uit. Op de penning staat de bijbeltekst Johannes 3:29 gegraveerd samen met de woorden loyaal en bewogen. Kanunnik Wietse v.d. Velde overhandigde de bijbehorende oorkonde en bood namens het Metropolitaan Kapittel Emile een uitbreiding van zijn reis naar Rome aan, naar het bloemeneiland Capri waar Emile mooie jeugdherinneringen heeft liggen.

Na alle lovende woorden kreeg de secretaris zelf het woord. In zijn speech haakte hij aan bij het religieus erfgoed, dat als een klein draadje door zijn leven liep. Emile benadrukte het belang van het Collegiaal Bestuur en haalde wat herinneringen op uit voorgaande jaren. Hij besloot zijn toespraak met een pleidooi om oog te blijven houden voor vrijwilligers: “erfgoed is prachtig, maar de vrijwilligers zijn het levende erfgoed, waar de toekomst van de kerk van afhangt. Koester ze en houd ze in ere.”

Ter afsluiting van het symposium konden de aanwezigen onder leiding van Richard de Beer of Casper Staal met eigen ogen de oud-katholieke collectie in het museum bewonderen.
Vanaf 17.00 uur vond in het museumcafé een feestelijke afscheidsborrel plaats die met plezier werd onderbroken voor Adrie Paasen en Laura Zwart-Vuil, beiden voormalige leden van het Collegiaal Bestuur, die een prachtig lied ten gehore brachten over hun ervaringen met Emile Verhey. Daarna kreeg de Haarlemse Geestelijkheid de gelegenheid een muzikale ode te brengen: Emile Verhey werd toegezongen als zijnde ‘de Haarlemmer Olie der Utrechtse Kerk’.
Het middagprogramma werd dankzij de ceremoniemeester en lid van het Collegiaal Bestuur, Corine Brouwer, met strakke hand maar niettemin met een kwinkslag, doorlopen waarbij ook de muzikale intermezzi door het Jazz Brown Trio niet onvermeld mogen blijven.
De dag werd afgesloten met een feestelijk diner. Die avond, maar ook gedurende het middagprogramma, was meer dan verdiend ook aandacht voor Wim Roobol, die vele jaren als vrijwilliger de jaarrekening en de financiële administratie van onze kerk verzorgd heeft en tegelijk met Emile Verhey afscheid neemt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 juni 2014