NOVADAG in Schiedam

De activiteiten van de vrouwen gaan gewoon door, ze blijven in beweging.

Op 11 oktober 2014 wordt in Schiedam.een NOVADAG belegd met in de middag een dubbelprogramma, zodat er voor elk wat wils is en het gebodene is van een niveau, de Oud Katholieke Vrouwen in Beweging waardig.

De dag wordt echter begonnen met een gezamenlijk programma. Om half 11 staat de koffie en thee klaar.
Na de koffie en het bij praten, worden in de kerk de ramen “ Wolk van getuigen” bekeken en uitgelegd.
Na de lunch wordt om 13.30 uur gestart met workshops.

In het kader dat Zingen Dubbel Bidden is, gaat Cantor Organist Andries Stam met de aanwezigen liederen uit het Oud Katholiek gezangenboek zingen en gaat hij ook in op inhoud en vertelt hij ook iets over de muzikale opbouw.
Kosten van deze workshop zijn € 2,50

Voor wie meer geïnteresseerd is in liturgische kleuren en bijbehorende versiering met bloemen is Marja Grootenboer- van den Ende van NatuurAtelier/Pluktuin uitgenodigd om een workshop Liturgisch bloemschikken te geven. Zij geeft een inleiding en zet belangstellenden aan het werk. Wat zij laat maken zal handzaam zijn om makkelijk mee kunnen nemen.
Kosten voor deze lezing en benodigd materiaal zijn € 15,00
Opgaven met vermelding welke workshop. De kosten van de workshop kunnen contant wordern voldaan.
Opgave bij Gonnie van der Meer: 0174-620353 of info@vandermeeroptiek.com.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juni 2014