Kerk van Groningen in gebruik

Op het Hoogfeest van Pinksteren nam de parochie Groningen de gerestaureerde kerk en de zaal aan de Witte de Withstraat in gebruik. Hoewel er nog gestudeerd wordt op de nieuwe ontwerpen voor altaar, lezenaar e.d. was de kerkzaal functioneel klaar voor gebruik. De offficiële inwijding van de kerk zal op een later moment in het jaar plaats vinden.

De viering begon met het Woorddeel in Engelbert en er werd dus echt uitgetrokken naar de binnenstad. Vrijwel alle 40 stoelen waren bezet. Er was een delegatie van de Anglicaanse Grace Church, o.l.v. Revd Sam van Leer, die ook als assisterend priester optrad.  Na afloop was er een gezellig samenzijn in de nieuwe parochiezaal. 
Hofmeier Ab Mollema zond een paar eerste impressies.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 juni 2014