Provinciale Synode

Een dertigtal geestelijken kwam op donderdag 5 juni bijeen in de Bergkerk te Amersfoort voor de zitting van de Provinciale Synode van de geestelijkheid. Deze jaarlijkse vergadering adviseert de bisschoppen over meestal niet-materiële zaken.
Twee leden van de Monastieke Gemeenschap De Goede Herder gaven in de ochtend een presentatie van hun monastiek leven. De gemeenschap zoekt een kerkelijke verankering en heeft daarvoor een traject met de kerk afgesproken, zo nemen de leden trouw deel aan de diensten van de Statie Zeeland en verschijnen ze in hun bekende blauwe togen in de synode en bij andere bijeenkomsten.
En dan te bedenken dat ze iedere keer weer een hele reis vanuit België moeten ondernemen!
De vergadering had een buitenlands middagje: achtereenvolgens werd door de bisschoppen informatie gegeven over de dialoog met de Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten (de IBC besloot in principe tot heropname in de Unie van Utrecht), de dialoog met de Mar Thoma kerk (recentelijk hierover nog artikelen in De Oud-Katholiek) en de dialoog met de Kerk van Zweden, die is afgerond.
Na veel buitenland beëindigden de dames en heren de dag met aandacht voor het binnengebied tijdens het traditionele maal in het gebouw van de kerk aan de Wilhelminalaan. Er heerste de hele dag een goede en ontspannen sfeer.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 juni 2014