God is

Over de vraag wie of wat God is staat veel geschreven, de psalmisten bijvoorbeeld laten zich hierin niet onbetuigd, en alleen al iedere zondag gaat het tijdens de viering over God. En toch, het spreken over God gaat ons niet altijd makkelijk af. (Hoe) kennen we Hem? 
Wie zou er niet in deze aflevering van De Oud-Katholiek geinteresseerd zijn?
Ook weer digitaal te vinden op deze website.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juni 2014