Diakenwijding Marieke Ridder

Op zaterdag 21 juni a.s. zal de bisschop van Haarlem de pastoraal werker Marieke Janneke Ridder tot diaken wijden. De feestelijke viering waarin de wijding plaats vindt, wordt gehouden in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. De dienst begint om 15.00 uur en na afloop is er gelegenheid de nieuw gewijde diaken geluk te wensen.
De gaven in deze dienst zijn bestemd voor het missionair werk van de parochie Amsterdam: de Amsterdamse voedselbank en de openstelling van de kerk op zaterdag.
Marieke Ridder is werkzaam als geestelijk verzorger van verpleeghuis Bornholm en hospice Bardo, Amstelkring – Hoofddorp.
Sinds 1 juni is zijn eveneens aangesteld als pastoraal werker in de parochie Amsterdam.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 juni 2014