Liturgische spiritualiteit

Ontmoetingsdag Oecumenisch Forum voor Katholiciteit op zaterdag 15 november 2014.

Jaarlijkse ontmoetingsdag voor de ondertekenaars van het Katholiek Appel en voor ieder die ermee sympathiseert.

Thema: liturgische spiritualiteit

Het verlangen naar liturgische spiritualiteit verbindt christenen van alle kerken en tradities. Denk alleen maar aan de vele spirituele centra (zoals kloosters), waar mensen een intens liturgisch leven met elkaar delen en waar voorbijgangers (peregrini) een plek kunnen vinden. Zou daaruit een model zijn af te leiden voor hedendaagse gelovigen en kerkgemeenschappen die op zoek zijn naar liturgische spiritualiteit? Wat betekent het dat er liturgisch spirituele centra zijn? Welke mogelijkheden liggen hier, en wat zijn aandachtspunten voor het onderhouden ervan? Er zal vanuit de kloosterlijke traditie worden ingegaan op de rol van de getijden voor het persoonlijke en kerkelijke leven vandaag. Verder zal de vraag gesteld worden hoe andere activiteiten van individuele gelovigen, groepen of kerkelijke organisaties op spirituele wijze met liturgie verbonden kunnen worden.

Spreker: prof. dr Thomas Quartier, docent Rituele en Liturgische Studies in Nijmegen en hoogleraar Monastieke Spiritualiteit in Leuven en Rome. Hij is oblaat van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem en auteur van het boek Liturgische spiritualiteit (Berne Media 2013).

’s Middags zal het werk van de Estlandse componist Arvo Pärt centraal staan, met name de samenhang tussen de structuur van zijn muziek en zijn spiritualiteit. Met medewerking van dr. Martin Hoondert, universitair docent, Muziek, Religie en Ritueel in Tilburg en het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken. De dag wordt afgesloten met een gezongen vesper.

15 november 2014, 10.30-15.30
De Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht
Kosten (inclusief lunch): 20 euro bij vooruitbetaling op rekening NL58INGB 0006489634 t.n.v. Oecumenisch Forum voor Katholicitei , Eemnes.
Aanmelding (voor 10 november): buro@okk.nl
Meer informatie: www.forumkatholiciteit.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 juli 2014