Zangers gevraagd

Met een feestelijke viering in de Dom van Utrecht wordt op zaterdag 20 september herdacht dat 125 jaar geleden de Unie van Utrecht is opgericht. Deze viering heeft, mede door het internationaal oud-katholieken congres, een bijzonder internationaal en oecumenisch karakter. Er zijn veel vertegenwoordigers van internationale en nationale kerken, als mede leden van de overheid en het koningshuis, uitgenodigd.

Voor de bijzondere viering op zaterdag 20 september in de Dom van Utrecht zoeken wij zangers v/m voor een groot projectkoor. De taak van het projectkoor is om de samenzang en vaste liturgische onderdelen op sprankelende wijze te leiden en te ondersteunen.

Bent u koorzanger, organist /koorleider in de oud-katholieke kerk, of zingt u graag zondags tijdens de dienst en heeft u koorervaring dan nodigen wij u van harte uit.
U kunt zich opgeven via e-mail of telefoon bij:
Hans de Rie: jderie@mac.com, 06-22424422.
Bart Klijnsmit: bartklijnsmit@gmail.com, 06 41775934.
U kunt zich opgeven tot 8 september. De muziek wordt u toegestuurd via de mail of desgewenst per post.

Verder werken aan de dienst mee een kinderkoor, een vocaaldubbelkwartet, instrumentalisten en Domorganist Jan Hage.
Er is voor het projectkoor een repetitie in de oud-katholieke kerk St. Vitus in Hilversum op woensdag 17 september van 20.00 tot 21.30 uur.
Generale repetitie in de Dom van Utrecht is zaterdag 20 september om 13. 00 uur.
De Viering begint om 14.30 uur.
Wij hopen u graag te ontmoeten,
Hans de Rie,
Bart Klijnsmit

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juli 2014