Diakenwijding in Haarlem

Zaterdag 21 juni werd drs. Marieke Ridder in een feestelijke viering door mgr. dr. Dirk Jan Schoon tot diaken gewijd in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria in Haarlem. De aanbevelingen werden gedaan door pastoor dr. Mattijs Ploeger namens de opleiding en Inge van Maaren namens de parochie Hilversum.
Aan de dienst werd medewerking verleend door het koor en de organist van de Hilversumse parochie, waar Marieke lang (gast)lid is geweest. Amsterdamse parochianen en de voorzitter van de commissie geestelijke verzorging verzorgden de schriftlezingen en reikten stola en dalmatiek aan. Marieke Ridder is met ingang van 1 juni voor 0,1 aangesteld in de parochie van Amsterdam naast haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in een verpleeghuis en hospice in Hoofddorp.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 juli 2014