125 jaar Unie van Utrecht

Viering in de Domkerk

De Domkerk zat vol, toen even voor half drie prinses Beatrix de kerk ingeleid werd als speciale gast bij de eucharistieviering ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van de kerkelijke Unie van Utrecht. Verschillende wereldlijke en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders hadden in de kerk hun plaats ingenomen en het altaar was gevuld met bisschoppen, priesters en misdienaars. Verschillende mensen van diverse nationaliteiten gaven achteraf aan dat ze onder de indruk waren van deze bijeenkomst met ruim 900 gelovigen.

Na dienst was er een ontvangst in het Academiegebouw waar prinses Beatrix aan vertegenwoordigers van de Internationale Bisschoppen Conferentie, het Collegiaal Bestuur en het Congrescomité werd voorgesteld.

De deelnemers aan het congres namen ondertussen in de verschillende zalen deel aan de receptie, die door de gemeente Utrecht was aangeboden. In de aula heette burgemeester Van Zanen de congresgangers van harte welkom in zijn stad. Vervolgens verspreidden de aanwezigen zich naar diverse buffetten om zich tegoed te doen aan de feestelijk uitgestalde en heerlijke gerechten.


Spektakel

Toen het buiten schemerig was geworden trokken de meeste aanwezigen naar het Pandhof naast de Domkerk, om getuige te zijn van een spektakel. Dio van Maaren had voor een aantal acteurs een stuk geschreven waarin de rol van de kerk van Ut als een parodie ten tonele werd gevoerd. Het is ondoenlijk om weer te geven wat er allemaal te zien en te horen was, maar uit het applaus na afloop kon worden opgemaakt dat men ervan had genoten.

Afsluitende kerkdienst

Op de laatste dag van het 31e congres ontving de Utrechtse parochie de congresdeelnemers in hun zondagse eucharistieviering. De Gertrudiskathedraal zat weer vol met deelnemers uit de verschillende landen. De dienst werd voorgegaan door Annemieke Duurkoop, de pastoor van Utrecht. Na de dienst werd de kerk omgebouwd voor het afsluitende gedeelte, een presentatie door Loes en Brigitte die op ludieke en spontane wijze de aanwezigen het congreslied per kerkvak lieten zingen. De deelnemers kregen daarbij een uitgebreid overzicht van alle congresactiviteiten aan de hand van verschillende videomontages. Ontroerend was het optreden van een meisjeskoor uit Kroatië. Ook de deelnemers aan het Jongerencongres lieten via een videopresentatie zien wat zij gedurende hun congres hadden gedaan. Jongerenpastor Jutta Eilander werd terecht in het zonnetje gezet. Tot slot riep de Oostenrijkse bisschop de aanwezigen op om in 2018 aanwezig te zijn op het congres in de omgeving van Wenen. “Sta op en ga” was het thema van dit congres en met een lunchpakket in de hand stond men op en ging men op weg naar huis.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 september 2014