Oecumenische discussie

Terwijl elders in de stad Utrecht voorbereidingen werden getroffen voor de feestelijke viering van 125 jaar Unie van Utrecht, werd er in de Gertrudiskapel door 70 vertegenwoordigers van kerken uit binnen- en buitenland, gediscussieerd over de oecumenische roeping van de Unie van Utrecht.

Heleen Gaasbeek fungeerde als dagvoorzitter en heette de aanwezigen welkom. Na een lezing van Mattijs Ploeger werden, aan de hand van een aantal videofragmenten, door medeorganisator Peter Ben Smit aan vier deelnemers: RK bisschop Van de Hende, priester Margret Rose (de oecumene verantwoordelijke van de episcopaalse kerk van Amerika), Metropoliet Athenagoras van Brussel en de Benelux en dominee Guy Liagere (algemeen secretaris van de conferentie van Europese kerken), verschillende vragen voorgelegd.

De videofragmenten waren uittreksels uit langere interviews, die voor deze gelegenheid met hoge kerkleiders werden gehouden. Onder meer waren het interviews met de oecumenische patriarch, ds Olav Tveit (algemeen secretaris van de wereldraad) en kardinaal Kurt Koch (voorzitter van de pauselijke raad van de eenheid onder de christenen).

Door de aanwezigen in de zaal werd actief deelgenomen aan de levendige discussie.

Deze reflectieochtend werd afgerond met een bezinning door de aartsbisschop omtrent Oud-Katholieke theologie en spiritualiteit, betrokken op hedendaagse vraagstukken. Tenslotte kreeg men een lunch aangeboden en vertrok het gezelschap richting de Domkerk voor de viering van 125 jaar Unie van Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 september 2014