Sta op en ga!

Het was 20 jaar geleden dat het Oud-Katholieken Congres voor het laatst in Nederland, in Delft, werd gehouden.

Na het congres in Zürich in 2010, was Nederland weer aan de beurt om het congres te organiseren. Maar daar was dan ook een bijzondere reden voor!

In 2014 is het 125 jaar geleden dat in Utrecht de Unie van Utrecht door 5 bisschoppen werd ondertekend. 

In oktober 2011 startten al de voorbereidingen. Veel was er te doen; het programma vaststellen, workshops bedenken, vieringen voorbereiden, vrijwilligers benaderen, financiën regelen, slaapplaatsen zoeken, maar vooral oud-katholieken in de aangesloten kerken enthousiasmeren om deel te nemen aan het congres.

In totaal zijn er ongeveer 230 parochies. Het idee was dat per parochie zeker twee mensen deel zouden moeten gaan nemen aan het congres. Dit zou betekenen dat we met zo’n 450 deelnemers te maken zouden hebben. Dit aantal is zeker op het laatst gehaald, want een week voor het begin van het congres werd de aanmelding stopgezet, omdat meer dan 600 mensen zich hebben aangemeld. Ook het jongerencongres is qua deelnemers een succes, met ruim 60 jongeren uit heel Europa. 

De laatste weken, maar vooral tijdens de laatste dagen, hebben heel veel vrijwilligers keihard gewerkt om alles klaar te hebben als op donderdag 18 september het congres van start gaat. Denkt u daar bij aan het vertalen van teksten in 7 talen, het laten drukken van allerhande drukwerk, het maken van naambadges en het vullen van congrestasjes met allerlei noodzakelijke en handige informatie.

We zijn als Oud-Katholieke kerk een vrijwilligerskerk. Als organiserend land zijn we blij dat zoveel vrijwilligers belangeloos hun uiterste best gedaan hebben om het congres tot een succes te maken. 

Het hoogtepunt van het congres zal, naast de onderlinge contacten tussen de deelnemers, zeker ook de eucharistieviering zijn in de Utrechtse Domkerk, waarin het 125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht wordt herdacht. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix zal hierbij één van de ruim 900 aanwezigen zijn.

Het congrescomite

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 september 2014