“Geloof als inspiratie”

Dankbaar denken: “geloofsleer” als kritische levenshouding.

Van liturgie naar maatschappijkritiek en van het theologiseren van een “ondogmatische kerk” waren hoofdgedachten in de lezing van Mattijs Ploeger op maandagavond in de kathedrale kerk in Haarlem. Ploeger, docent systematische theologie en waarnemend docent liturgie aan het Oud-Katholiek Seminarie, liet zien hoe theologie altijd te maken heeft met het doorgeven van het geloof en in wisselwerking staat met “spiritualiteit” als het geloofsleven van een gemeenschap. Hij liet ook zien hoe ook een parochie die “alleen maar” liturgie viert en onderling pastoraat beoefent, juist daarin over een bron van eigen maatschappelijk en sociaal bewustzijn beschikt. De uitdaging is echter zich ervan bewust te zijn – en ook expliciet te maken.

Het onderlinge gesprek in de kerk hierover is daarbij van groot belang. Ploeger daagde met het laatste uit om verder te kijken dan een zekere spirituele vrijblijvendheid – in een kerk die de verrijzenis van de onschuldig gekruisigde Jezus Christus viert, is dat een onmogelijkheid. Zo beschikt zelfs de kleinste parochie over bronnen voor een publieke theologie.

De lezing is deel van een reeks “Geloof als inspiratie” en wordt op 6 november nog een keer gehouden in Utrecht (20.00 uur, pastorie – Willemsplantsoen 3). De overige lezingen zijn te vinden in de kalender op deze website.